WAŻNA INFORMACJA DLA STRON

Strona główna / WAŻNA INFORMACJA DLA STRON

NFORMACJA

Z uwagi na prewencję dotyczącą pandemii koronawirusa z dniem 16 marca 2020 r. kancelaria komornika zostaje zamknięta dla stron.

Z kancelarią komornika należy kontaktować się jedynie drogą:

- telefoniczną pod nr: 33 874 47 82 lub 693 117 197
- listowną na adres: 34-100 Wadowice,ul. Batorego 22
- za pomocą poczty elektronicznej: wadowice.mlodzikowski@komornik.pll

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy komornika:
BGZ 70 2030 0045 1110 0000 0259 1170

Strony bezpośrednio w kancelarii nie będą przyjmowane do odwołania.

W razie konieczności przeglądania akt przez strony uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z kancelarią komornika.

Akta, po umówieniu telefonicznym, zostaną udostępnione przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego,
związanych z pandemią  koronawirusa SARS-CoV-2.