Nieruchomości

Strona główna / Licytacje / Nieruchomości

Druga licytacja lokalu mieszkaniowego w Andrychowie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26 listopada 2020 o godz. 11.00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: czwartek, 26 Listopad, 2020 - 11:00

Licytacja nieruchomości

: Nieruchomości
|
: czwartek, 10 Wrzesień, 2020 - 11:00

Pierwsza licytacja nieruchomości w Inwałdzie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na podstawie art. 1013 6 kpc w związku z art. 867 kpc, że w dniu 24 lutego 2020r. o godz. 11.00 w kancelarii komornika odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: poniedziałek, 24 luty, 2020 - 11:00

Pierawsza licytacja nieruchomości w Gierałtowicach

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 lutego 2020  o godz 14.00 w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

udziału 1/12 w nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr KR1W/00028821/3 o powierzchni 0,0290 ha, obejmującej działkę nr 13/12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 192 m2, stanowiącej własność dłużnika: Nowak Wojciech

: Nieruchomości
|
: czwartek, 27 luty, 2020 - 14:00

Pierwsza licytacja nieruchomości w Gierałtowicach

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 lutego 2020 o godz  13. 45 w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: czwartek, 27 luty, 2020 - 14:00

Pierwsza licytacja nieruchomości w Andrychowie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27 lutego 2020 o godz  13.30 w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: czwartek, 27 luty, 2020 - 13:30

Pierwsza licytacja domu jednorodzinnego w Izdebniku

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 marca 2019 r. o godz 12.45. w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: czwartek, 21 Marzec, 2019 - 14:00

Druga licytacja domu jednorodzinnego w Sułkowiach

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 marca 2019 r, o godz. 13.00. w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: czwartek, 21 Marzec, 2019 - 13:00

DRUGA LICYTACJA LOKALU MIESZKALNEGO W KLECZY GÓRNEJ

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  21 marca 2019 r . o godz 12.30 w sali nr 213 Sądu Rejonowego w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A   L I C Y T A C J A

: Nieruchomości
|
: czwartek, 21 Marzec, 2019 - 12:30