licytacja ruchomości

: Inne
|
: poniedziałek, 31 Sierpień, 2020 - 11:00

Pierwsza licytacja ruchomości

: Inne
|
: środa, 8 Styczeń, 2020 - 09:00

Druga licytacja miniładowarki Kramer

: Inne
|
: czwartek, 30 Styczeń, 2020 - 11:00

Druga licytacja ruchomości

: Inne
|
: środa, 27 Listopad, 2019 - 11:30

Pierwsza licytacja Miniładowarki Kramer 180

: Inne
|
: środa, 27 Listopad, 2019 - 11:00

Licytacja ruchomości w Radoczy

 

 

: Inne
|
: środa, 19 Czerwiec, 2019 - 11:00

Opis i oszacowanie- Spytkowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Powszechna Kasa Oszczędności  Bank Polski SA Zespół Windykacji Wierzytelności Wydzielonych
ul. Sienkiewicza 12/14
00-940 Warszawa 

: Inne
|
: piątek, 29 Marzec, 2019 - 11:00

Opis i oszacowanie- Gierałtowice

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:
Zimnal Maciej
ul. Szlachtowskiego 12A
30-132 Kraków

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: położonej w miejscowości Gierałtowice,  posiadającej założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach o numerach
 KR1W/00028821/3, KR1W/00032737/8 stanowiącej współwłasność dłużnika:

Nowak Wojciech
ul. Gierałtowice 210
34-122 Wieprz

: Inne
|
: środa, 27 Marzec, 2019 - 11:00

Opis i oszacowanie- Zarzyce Wielkie

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Tomasz Młodzikowski zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:

Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
ul. Grójecka 5
02-019 Warszawa

przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości: położonej w miejscowości  Zarzycie Wielkie, gmina Kalwaria Zebrzydowska. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach, o numerze KR1W/00052395/4, stanowiącej własność dłużnika:

: Inne
|
: piątek, 29 Marzec, 2019 - 13:00